ช่วยเหลือ

ซื้อสินค้าอย่างไร

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามาถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เลือกสั่งซื้อสินค้าที่ท่านต้องการ ระบุจำนวน และคลิก “สั่งซื้อ”
  2. หากยังไม่ล็อกอินระบบ ท่านสามารถเลือกการ เข้าสู่ระบบ แบบ สมาชิก, แบบ FACEBOOK หรือ แบบ Guest ได้
  3. เมื่อระบบทำการ เข้าสู่ระบบ สมบูรณ์ ท่านจะต้องทำการกรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และ/หรือ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
    และเลือกวิธีการชำระเงินของท่าน
  4. เมื่อท่านทำการชำระเงินค่าสินค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง อีเมล์ ไปยืนยันการสั่งซื้อ ตาม อีเมล์ ที่ได้ระบุไว้ในเบื้องต้น

 

 

2. ฉันจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้ออย่างไร

หลังจากทางได้การยืนยันคำสั่งซื้อจากท่าน ระบบจะสรุปรายละเอียดรายการสั่งซื้อทั้งหมด ส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
และจะแจ้งเตือนเมื่อสถานะรายการสั่งซื้อของท่านมีการแปลี่ยนแปลง

3. วิธีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในการจัดส่ง / เบอร์โทรศัพท์ / ชื่อผู้รับ ในรายการสั่งซื้อปัจจุบัน

หากท่านต้องการเปลี่ยน “ที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน”,

“เบอร์โทรศัพท์สำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน” หรือ

“ชื่อผู้รับสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน” 

กรุณาติดต่อ Call Center ที่ 02-106-8217 

แต่หากท่านต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของท่าน หรือข้อมูลการสั่งซื้อในอนาคต ท่านสามารถเข้า เข้าสู่ระบบ สู่บัญชีของท่าน และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 

 

4. วิธีลบสินค้าออกจาก ตระกร้าช้อปปิ้ง

ท่านสามารถทำการลบสินค้าออกจากตระกร้าช้อปปิ้งได้โดย

  1. กดเลือกที่สัญลักษณ์ตระกร้า บริเวณด้านบนของหน้าเวปไซต์ เพื่อเข้าไปยังตระกร้าช้อปปิ้งของคุณ
  2. กดเลือก “ลบรายการสินค้า” สินค้าในตระกร้าช้อปปิ้งของคุณจะถูกลบออกทันที

 

 

5. วิธียกเลิกรายการสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่านได้ หากรายการสั่งซื้อสินค้าของท่านยังไม่ได้ส่งออก กรุณาติดต่อ Call Center ที่ 02-243-2446 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินของท่าน ตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการเข้ามา

 

 

รูปแบบการชำระเงิน วิธีการคืนเงิน ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เวลาดำเนินการ
บัตรเครดิต บัตรเครดิต ไม่มี ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน
บัตรเดบิต โอนเงินผ่านธนาคาร ไม่มี 15 วันทำการ
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (OTC) โอนเงินผ่านธนาคาร ไม่มี 15 วันทำการ

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า