ช่วยเหลือ

ซื้อสินค้าอย่างไร

การจัดส่งสินค้า

1. เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

   ทางบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศไทย ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จำกัด (DHL Express) และบริษัท เอ คอมเมิรซ์ จำกัด (aCommerce) โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

   o ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางบริษัท ผ่านทางอีเมล

   o การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หลังเวลา 15.00 น. จะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกของการจัดส่งสินค้า

   o การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน

   o สินค้าจะทำการการจัดส่งไปยังที่อยู่ ที่ระบุไว้ใน  "ที่อยู่การจัดส่ง" ซึ่งอาจเป็นที่อยู่ที่บ้านของท่าน หรือที่อยู่สำนักงานของท่าน โดยท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้ เมื่อได้รับการยืนยันการจัดส่งจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   o การระบุข้อมูล “ที่อยู่การจัดส่ง” ไม่ครบถ้วน อาจส่งผลทำให้การจัดส่งล่าช้าได้

   o ท่านจะได้รับสินค้าของท่านตามรายการคำสั่งซื้อ

- การจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล: 1 - 2 วันทำการ

- การจัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด: 3 - 5 วันทำการ

(พื้นที่ปริมณฑล คือ นนทบุรี/ ปทุมธานี/ นครปฐม/ สมุทรปราการ)

   o การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่าระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง

   o ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า จะเริ่มนับเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น ยกเว้นกรณี เลือกการชำระเงินแบบ “การชำระเงินปลายทาง” (Cash On Delivery : COD)

   o ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง กรุณาติดต่อ Call Center ที่ 02-106-8217  เราจะช่วยเหลือท่านในการเปลี่ยนที่อยู่ และจะส่งการยืนยันไปยังท่านด้วยเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2. พื้นที่ครอบคลุม ในการจัดส่งสินค้า

   ทางบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับบริษัทขนส่งเอกชน 2 บริษัทใหญ่ คือ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จำกัด (DHL Express) และบริษัท เอ คอมเมิรซ์ จำกัด (aCommerce)  เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

หมายเหตุ  การจัดส่งสินค้าในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่ที่เป็นเกาะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาการจัดส่ง ที่อาจจะใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

3. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

   หลังจากที่ท่านทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบและยืนยันคำสั่งซื้อ โดยเร็วที่สุดผ่านทางอีเมล์ของท่าน โดยท่านจะได้รับสินค้าของท่านตามรายการสั่งซื้อ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้:

   o การจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล: 1 - 2 วันทำการ (พื้นที่ปริมณฑล คือ นนทบุรี/ ปทุมธานี/ นครปฐม/ สมุทรปราการ)

   o การจัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด: 3 - 5 วันทำการ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้ที่
www.s-estore.com/shipping-status

หมายเหตุ

   o ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

   o ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

   o พื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่ที่เป็นเกาะ ระยะเวลาการจัดส่งอาจจะใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ 

4. ค่าจัดส่งสินค้าเท่าไหร่

   ทางบริษัทยินดีที่จะจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ยกเว้นในกรณีการส่งสินค้าตามที่อยู่ระบุ แล้วไม่มีผู้รับในครั้งที่ 3 จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

   o สำหรับการจัดส่งสินค้า ในกรุงเทพและปริมณฑล ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง 100 บาท

   o สำหรับการจัดส่งสินค้า ในต่างจังหวัด ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง 100 บาท

หมายเหตุ ในจัดส่งครั้งใหม่ ท่านต้องทำการแจ้งความประสงค์มาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ และต้องทำการชำระเงินค่าบริการในการจัดส่งสินค้าด้วย

5. การจัดส่งสินค้า กรณีลูกค้าเลือกการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash On Delivery: COD)

   ทางบริษัทหรือเจ้าที่ของบริษัทขนส่งเอกชน จะทำการติดต่อท่าน เพื่อนัดหมายการจัดส่ง ก่อนทำการจัดส่งสินค้าของท่าน ซึ่งท่านสามารถชำระเงินเต็มจำนวน  ด้วยเงินสด

6. หากท่านได้รับสินค้าไม่สมบูรณ์ ท่านจะต้องทำอย่างไร

กรุณาแจ้งเราทันทีที่ Call Center ที่ 02-106-8217  เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือท่านอย่างเหมาะสม หรือทำการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านอย่างโดยเร็วที่สุด

o กรณีสินค้าที่ไม่ครบจากรายการสั่งซื้อของท่านนั้น เป็นของแถม/คูปองต่างๆ ทางบริษัทจะรีบเร่งดำเนินการจัดส่งให้ท่านโดยเร็วที่สุด

o กรณีสินค้าที่ไม่ครบจากรายการสั่งซื้อของท่านนั้น เป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า ท่านต้องทำการแจ้งต่อบริษัททันทีที่ เพื่อนัดหมายวันไปรับสินค้าทั้งหมดกลับมาที่บริษัท ในกรณีนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งคืนสินค้านั้นมีรายละเอียดครบถ้วน กรุณาห่อสินค้านั้นในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

กรุณาอ่านและปฏิบัติตามวิธีการส่งคืนสินค้าที่นี่ 
www.s-estore.com/customer-service/returns-policy

7. หากท่านได้รับสินค้าผิดประเภท/ผิดสี/ ผิดรุ่น ท่านจะต้องทำอย่างไร

   หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ตรงตามที่ท่านสั่งไว้ เรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ท่าน กรุณาแจ้งเราทันทีที่  Call Center ที่ 02-106-8217 เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือท่านอย่างเหมาะสม หรือทำการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านอย่างโดยเร็วที่สุด

   ในกรณีนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งคืนสินค้านั้นมีรายละเอียดครบถ้วน กรุณาห่อสินค้านั้นในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรุณาอ่านและปฏิบัติตามวิธีการส่งคืนสินค้าที่นี่ 
www.s-estore.com/customer-service/returns-policy

8. หากท่านได้รับสินค้าที่มีเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ท่านจะต้องทำอย่างไร

    หากสินค้าที่ท่านได้รับสินค้าที่มีความเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ บริษัทมีความยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ท่าน กรุณาแจ้งเราทันที Call Center ที่ 02-106-8217 เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือท่านอย่างเหมาะสม หรือทำการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านอย่างโดยเร็วที่สุด 

   ในกรณีนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งคืนสินค้านั้นมีรายละเอียดครบถ้วน กรุณาห่อสินค้านั้นในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรุณาอ่านและปฏิบัติตามวิธีการส่งคืนสินค้าที่นี่  
www.s-estore.com/customer-service/returns-policy

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า