ช่วยเหลือ

ซื้อสินค้าอย่างไร

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามาถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เลือกสั่งซื้อสินค้าที่ท่านต้องการ ระบุจำนวน และคลิก “สั่งซื้อ”
  2. หากยังไม่ล็อกอินระบบ ท่านสามารถเลือกการ เข้าสู่ระบบ แบบ สมาชิก, แบบ FACEBOOK หรือ แบบ Guest ได้
  3. เมื่อระบบทำการ เข้าสู่ระบบ สมบูรณ์ ท่านจะต้องทำการกรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และ/หรือ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
    และเลือกวิธีการชำระเงินของท่าน
  4. เมื่อท่านทำการชำระเงินค่าสินค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง อีเมล์ ไปยืนยันการสั่งซื้อ ตาม อีเมล์ ที่ได้ระบุไว้ในเบื้องต้น

 

 

2. ฉันจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้ออย่างไร

หลังจากทางได้การยืนยันคำสั่งซื้อจากท่าน ระบบจะสรุปรายละเอียดรายการสั่งซื้อทั้งหมด ส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
และจะแจ้งเตือนเมื่อสถานะรายการสั่งซื้อของท่านมีการแปลี่ยนแปลง

3. วิธีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในการจัดส่ง / เบอร์โทรศัพท์ / ชื่อผู้รับ ในรายการสั่งซื้อปัจจุบัน

หากท่านต้องการเปลี่ยน “ที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน”,

“เบอร์โทรศัพท์สำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน” หรือ

“ชื่อผู้รับสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน” 

กรุณาติดต่อ Call Center ที่ 02-106-8217 

แต่หากท่านต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของท่าน หรือข้อมูลการสั่งซื้อในอนาคต ท่านสามารถเข้า เข้าสู่ระบบ สู่บัญชีของท่าน และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 

 

4. วิธีลบสินค้าออกจาก ตระกร้าช้อปปิ้ง

ท่านสามารถทำการลบสินค้าออกจากตระกร้าช้อปปิ้งได้โดย

  1. กดเลือกที่สัญลักษณ์ตระกร้า บริเวณด้านบนของหน้าเวปไซต์ เพื่อเข้าไปยังตระกร้าช้อปปิ้งของคุณ
  2. กดเลือก “ลบรายการสินค้า” สินค้าในตระกร้าช้อปปิ้งของคุณจะถูกลบออกทันที

 

 

5. วิธียกเลิกรายการสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่านได้ด้วยตนเอง หากสถานะการสั่งซื้อยังเป็นสถานะ "Waiting for Shipping" โดยมีขั้นตอนดังนี้

 


แต่หากสถานะได้เปลี่ยนสถานะเป็น “Confirm Shipping” แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินของท่าน ตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการเข้ามา 

รูปแบบการชำระเงิน วิธีการคืนเงิน ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เวลาดำเนินการ
บัตรเครดิต บัตรเครดิต ไม่มี ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน
บัตรเดบิต โอนเงินผ่านธนาคาร ไม่มี 15 วันทำการ
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (OTC) โอนเงินผ่านธนาคาร ไม่มี 15 วันทำการ

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า