ช่วยเหลือ

ฝ่ายบริการลูกค้า

การรับประกันสินค้า

   การรับประกันสินค้า จะเริ่มนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระสำเร็จ ซึ่งจะระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ส่งไปพร้อมสินค้า ทั้งนี้ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้า ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียด การรับประกันสินค้าได้ที่ www.samsung.com/th/support/warranty

การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย

มีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า ซึ่งจะระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หากท่านมีปัญหา สามารถติดต่อ เพื่อเข้ารับบริการหลังการขายได้ที่ศูนย์บริการ Samsung ทั่วประเทศ  ดูรายละเอียดสถานที่ตั้งสูนย์บริการได้ที่ 
www.samsung.com/th/support/servicelocation

​มีระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า ซึ่งจะระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หากท่านมีปัญหา

สามารถติดต่อที่ Call Center 02-106-8217

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า